Onlinekurser - Vedic Art Online
287
page-template-default,page,page-id-287,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,side_area_uncovered_from_content,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

Onlinekurser

Vedic Art Online har expanderat och nu blir vi SHINE THROUGH ART och erbjuder ännu fler kurser!

Under hösten 2017 har vi glädjen att erbjuda:Grundkursen och fortsättningskursen i Vedic Art för nybörjare på både engelska och svenska. Vi har ocksp den poulära teknikkursen i måleri som fungerar som utmärkt fördjupning för dig som gjort Vedic Art-kursen, samt är en perfekt bas att börja från för dig som vill lära dig måla. Insiprationskvällarna kommer också fortsätta en gång i månaden för att stötta ditt måleri i vardagen!

I höst lanserar vi också ett splitternytt coachingprogram för konsntärer som drömmer om att leva på sin konst: Konstnärslyftet! Programmet består av i två delar med konkreta övningar och metoder.
Läs mer här nedan!

Klicka på den engelska flaggan i menyn för att läsa om kurser på engelska.

VEDIC ART GRUNDKURS, Princip 1-17 på svenska, en termin

15 träffar, 1 ggr/vecka sep-dec via Zoom

Onsdagar kl. 18-19.30

Startdatum 6/9 2017

Investering: 3 500 kr, EARLY BIRD – pris 2995 kr om du anmäler dig före 10 aug!

Vedic Art är en metod för måleri som stegvis guidar dig till att måla bortom begränsningarna av det intellektuella tänkandet. Du bjuds in till att uppleva flödet av din kreativitet och gå bortom pressen av teknisk perfektion och prestationskrav. Du får verktyg att utforska din potential som finns bortom ”rätt/fel” och att öppna upp för ditt egna kreativa uttrycksätt. Vedic Arts 17 principer belyser aspekter av både konsten och livet.

Detta kan du förvänta dig av kursen:

 • Ökad tillit och förtroende för kraften av din inneboende kreativitet
 • En mer lekfull och fri inställning till måleriet
 • Ett minimum av 5 färdiga målningar
 • Tekniker för att komma in i en skapande sinnesstämning
 • Kunskap och verktyg som är överförbara till andra kreativa uttryckssätt och till livet i allmänhet.
 • En ökad kännedom om den kreativa processen och dess olika faser.
 • En starkare känsla av ditt personliga uttryck i måleriet.

Inga förkunskaper krävs och ingen tidigare erfarenhet inom måleri behövs.

Strukturen på träffarna:

Kursträffarna sker genom gruppsamtal via Zoom där vi ser och hör varandra. Under varje träff går vi igenom en specifik princip och har avsatt tid när vi målar tillsammans, var och en på sitt håll, under träffens gång. När vi alla fått möjlighet att ta oss an principen praktiskt en stund samlas vi åter och jag ger en fördjupad reflektion av principen som tillför en större förståelse när vi nu har en direkt erfarenhet av principens aspekter i vårt egna måleri. Vi öppnar upp för frågor och reflektioner från gruppen och jag finns tillgänglig att svara och dela med mej från mina egna erfarenheter.

Vill du måla vidare efter att vi avslutat vår träff och mellan träffarna är det självklart ett plus och rekommenderas varmt för din egen fortsatta fördjupning inom Vedic Arts principer.

VEDIC ART FORTSÄTTNINGSKURS, Fördjupning av Princip 1-17 på svenska, en termin

Denna kurs går parallellt med grundkursen på onsdagskvällar: första delen görs med grundkursdeltagarna i ca 90 min, och fördjupningsdelen görs under ca 30 min med bara fortstättningsgruppen närvarande.

15 träffar, 1 ggr/vecka sep-dec via Zoom

Onsdagar ca kl. 18-20

Startdatum 6/9 2017

Investering: 3 500 kr

Fortsättningskursen är en chans att fördjupa din erfarenhet och förståelse av Vedic Art-principerna när du får dem för andra gången tillsammans med de extra dikter som Curt Källman skapade för varje princip. Denna kurs kommer att hjälpa dig att hålla ditt måleri levande i vardagen och stötta dig i att implementera principerna i din kreativa process.

Att höra och uppleva principerna för andra gången innebär att du kommer att få med dig nya aspekter av deras visdom och de kommer att öppna upp din kreativa process mer. Vedic Art metoden är en icke-linjär resa eftersom vi har fokus på höger hjärnhalva, så när vi fortsätter att exponera oss för de olika principernas visdom berikas både våra liv och vår kreativitet. Varje gång vi hör en princip hör vi olika saker som hjälper oss att växa på alla plan.

Det är inte ovanligt att de som målar med Vedic Art-metoden gör om fortsättningskursen varje år i 10-15 år, och jag har själv gått den ungefär 20 gånger för olika lärare och alltid fått nya insikter att ta med i mitt konstskapande genom att ge mig själv den gåvan.

Strukturen på träffarna:

Vi kommer att träffas via Zoom i 15 veckor och varje lektion är ca två timmar.

Lektionerna hållas tillsammans med en grundkursen principerna gås igenom en och en. När grundkursarna målar dagens princip kan du välja att arbeta med samma princip om det inspirerar dig, eller bara arbeta på ditt eget måleri mer generellt (som ju inkluderar alla principer). När vi går igenom principerna med grundkursdeltagarna kan du lyssna men fortsätta att måla, vilket ger dig mer tid att måla under träffen. När grundkursarna lämnar mötet efter ca 90 min, fortsätter fortsättningsgruppen i ca 30 minuter till och då ges de tilläggsdikterna som Curt har skrivit för varje princip. Vi kommer även öppna upp för reflektioner och prata om specifika tankar kring den kreativa processen och måleriet.

Vill du måla vidare efter att vi avslutat vår träff och mellan träffarna är det självklart ett plus och rekommenderas varmt för din egen fortsatta fördjupning inom Vedic Arts principer.

TEKNIKKURS: GRUNDERNA I MÅLERIET

10 gånger, 1 ggr/ vecka via Zoom

Startdatum 18/9 2017
Måndagar kl.18.00-19.30

Investering: 2800 kr,
EARLY BIRD rabatt 2500 kr om du anmäler dig före 1 sep!

Vi går igenom grundläggande tekniska aspekter av måleriet som ökar din kunskap när du tar dig an olika motiv. Denna kurs är fristående från Vedic Art.

Kursen ger dig kunskap om bl.a.:

Kursen ger dig kunskap om bl.a.:

 • Hur man lär sig SE motiv och former
 • Hur färger skapar djup i bilden och andra färgeffekter
 • Hur man får volym och tyngd i former
 • Erfarenhet av olika former och motiv, hur du gör dem personliga
 • Hur du gör din bild spännande med olika kompositioner

Strukturen på träffarna:

Kursträffarna sker på videokonferens som är gruppsamtal via Zoom där vi ser och hör varandra. Under varje träff går vi igenom en specifikt teknisk aspekt av måleriet som vi prövar ut under sessionens gång. Alla målar alltså hemma hos sig samtidigt under en avsatt tid under lektionen. När vi alla fått möjlighet att pröva uppgiften, samlas vi igen och jag pratar vidare kring denna tekniska aspekt. Vi öppnar upp för frågor och reflektioner från gruppen och de som vill får visa sina verk.

Vill du måla vidare efter att vi avslutat vår träff och mellan träffarna är det självklart ett plus och rekommenderas varmt för din egen fortsatta fördjupning av teknisk kunskap inom ditt måleri.

KONSTNÄRSLYFTET – coachingprogram för konstnärer som drömmer om att leva på sin konst!

Drömmer du om att ha konsten som en inkomstkälla? Vill du veta hur du ska komma bortom det som hindrar dig? Är du nyfiken på att utforska hur du kan nå din dröm?

Konstnärslyftet är ett coachingprogram i två delar för konstnärer som vill ta sin konst till nästa nivå med konkreta övningar och metoder.

Del 1 hjälper dig att paketera din unika identitet som konstnär och ger dig verktygen för att formulera ditt budskap och finna målgruppen för din konst. Del 2 handlar om implementeringen: Hur får man ut mest av att ställa ut sin konst, vad ska man tänka på när man gör sin hemsida och när man lägger ut saker på sociala medier etc. Konstnärslyftet kommer bli ditt steg för att göra drömmen till verklighet!

KONSTNÄRSLYFTET DEL 1

”Konstnären – din identitet och ditt budskap”

Efter denna kurs kommer du:

– Vara tryggare i din identitet som konstnär

– Kunna kommunicera om din konst i tal och skrift

– Förstå hur din konst kan bidra till andras liv.

– Ha definierat din målgrupp och därmed ha grunden för marknadsföring av din konst

– Ha skapat ett Artist’s Statement som kommunicerar om din konst och dess speciella egenskaper till betraktaren

– Ha en genomarbetad biografi/CV om dig som konstnär
– Kunna sätta genomförbara mål för att nå dina drömmar

– Ha förstått vad som krävs och för att du ska kunna leva på din konst och ha sett att det är möjligt om du vill!

Konstnärslyftet Del 1 består av 6 träffar online via Zoom med skrivuppgifter mellan träffarna. Tid att avsätta per vecka: 1,5-2 timmar lärarledda gruppträffar + 1-2 timmar eget arbete = 2,5-4 tim/v. Mellan träffarna stöttar gruppen varandra i en sluten grupp på Facebook.
Om du missar någon träff så löser vi det genom att du får en ljudupptagning av träffen du missat.

Tid: söndagar kl 10-11.30
Datum: 27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 1/10 och 8/10.
Pris. 3600 kr.

NYSTARTSERBJUDANDE: Ordinarie pris för del 1 + 2 är 7200 kr, men om du anmäler dig före den 25 aug får du alla 12 fullspäckade träffar för bara 5995 kr, DU SPARAR 1205 kr!

Så här ser kursen ut träff för träff:

 

Träff för träff:

Träff 1: Konsten och din roll som konstnär i världen.

I denna första träff gör vi en omvärldsbevakning. Vi lyfter blicken och tittar på konstnärens roll i samhället. Vi definierar olika föreställningar vi har fått med oss kring en karriär som konstnär, pengar, kommersialism, elitism och företagande. Genom att se begränsningarna tar vi oss bortom dem och öppnar upp för kraften att skapa det liv vi vill leva.

 

Träff 2: Dina drömmar och mål.

Här får du tillfälle att definiera vem du är, vad du står för, dina värderingar, drömmar och mål. Den du är och det som är viktigt för dig utgör basen för ditt liv, hur du ser på det, likväl som din konst och dess budskap till betraktaren. Övningarna vid detta kurstillfälle hjälper dig att definiera ett Artist’s Statement som beskriver din konst, samt ett CV som stärker din identitet som konstnär.

 

Träff 3: Din story

Din berättelse är DIN och ingen annans. Under denna träff definierar och konkretiserar du vad din konst handlar om på djupet, vad som står bakom ditt skapande och det är detta som utgör din story, ditt budskap som förmedlas genom din konst. Genom de övningar vi gör under denna fas i kursen kommer du kunna stå du stadig och stabil i ditt konstnärskap och inte vackla i stunder av ifrågasättande.

 

Träff 4: Vem talar din konst till?

Genom att titta på din story och ditt budskap får vi fram en bild av vem det är du riktar dig till med ditt konstnärskap, vem du talar till och hur din konst bidrar till deras liv, helt enkelt hur du tjänar just dem med din konst!

 

Träff 5: Hur når du din målgrupp?

Under denna träff tittar vi på praktiska sätt att nå din målgrupp tittar på nya arenor för din konst.

 

Träff 6: Nätverkets kraft

Vad är ett nätverk och hur kan du använda det till att nå dina mål, dina drömmar och framför allt – nå din målgrupp för din konst? Under denna träff summerar vi även alla tidigare kurstillfällen och tar ut en riktning för att komma vidare.

KONSTNÄRSLYFTET DEL 2

KONSTNÄRSLYFTET DEL 2 ”Drömmen blir verklighet: planering och marknadsföring”

 

När du gått Del 1 och är redo att sätta dina drömmar i verket, då är det dags för Del 2 i Konstnärslyftet. I Del 2 fokuserar vi på definieringen av mål och att skapa en genomförbar plan som passar in vårt liv, där vi är just nu. Med målet och planen som bas studerar vi konstnärens praktiska kanaler för att nå ut med och sälja sin konst.

Efter denna kurs kommer du:

– Ha ett klart mål och en plan att förverkliga den

– Veta hur just du kan gå till väga för att börja tjäna pengar på att sälja din konst

– Ha fått praktisk information om att starta eget företag,
bokföring, skatt och moms etc.

– Ha fått kunskap om olika kanaler inom sociala medier för att sprida din konst på bästa sätt

– Ha fått insikt om hur du skapar en bra och effektiv hemsida för att sälja din konst

– Veta hur man lyckas med utställningar

– Veta hur epost-listor och nyhetsbrev används på bästa sätt för att sprida din konst

 

Konstnärslyftet del 2 består av 6 träffar online via Zoom med uppgifter att skriva mellan träffarna. Tid att avsätta per vecka: 1,5-2 timmar lärarledda gruppträffar + 1-2 timmar eget arbete = 2.5-4 tim/v. Mellan träffarna stöttar gruppen varandra i en sluten grupp på Facebook. Om du missar någon träff så löser vi det genom att du får en ljudupptagning av träffen du missat.

Tid: söndagar kl 10-11.30
Datum: 22/10, 5/11, 19/11, 3/12, 10/12 och 17/12.
Pris. 3600 kr.

NYSTARTSERBJUDANDE: Ordinarie pris för del 1 + 2 är 7200 kr, men om du anmäler dig före den 25 aug får du alla 12 fullspäckade träffar för bara 5995 kr, DU SPARAR 1205 kr!

Så här ser kursen ut träff för träff:

 

Träff 1: Sätta ETT mål och skapa en plan för att nå det!

Under denna träff definierar du dina drömmar och destillerar dem till ETT konkret mål. Vi skapar en plan för att nå målet och identifierar vad som måste till för att planen ska vara genomförbar och realistisk. Vi tittar på hur vi kan göra plats för planen i våra liv och finner vår väg till att göra drömmen verklig.

 

Träff 2: Nyhetsbrev

Nu börjar vi djupdyka in i de olika kanalerna att komma ut med vår konst till vår målgrupp och under denna träff tar vi upp vikten av email listor och hur du bäst ska använda dem.

 

Träff 3: Utställningar

Hur lyckas man bäst med utställningar? Vad ska man tänka på rent praktiskt och hur marknadsför man dem för att de ska bli fantastiska och välbesökta?

 

Träff 4: Sociala medier

Vi tittar på vilka social medier som är rätt för dig, vilka ska du fokusera på och hur kan du använda dem på bästa sätt?

 

Träff 5: Hemsida

Vad behöver en bra konstnärshemsida innehålla? Här avslöjas vilka saker som den SKA innehålla och vilka saker som den ABSOLUT INTE bör innehålla.

 

Träff 6: Det praktiska

Måste du starta eget företag? Hur gör du med skatt, moms och bokföring? Dessa och många fler praktiska frågor tar vi upp under denna träff.

 

INSPIRATIONSKVÄLLAR EN GÅNG I MÅNADEN  sep- dec 2017

Under hösten kommer du ha möjlighet att delta i inspirationskvällar med mig via onlineplattformen Zoom. Dessa inspirationskvällar hålls en gång i månaden på olika teman och är ämnade att fungera som en injektion av inspiration, glädje och fördjupning att ha med i ditt eget måleri löpande.


Måndagar kl. 20-21
Datum: 11/9, 9/10, 6/11, 4/12
Investering: 250 kr/gång

 

I HÖST: FYRA INSPIRATIONSKVÄLLAR OM ATT STÄLLA UT SIN KONST!

Ställ ut ditt måleri!
Hösten serie inspirationskvällar handlar om hur vi bäst kan förbereda oss för att ställa ut vår konst! I fyra 60-minuter långa föreläsningar får du matnyttig och praktisk information på olika teman som ger dig kunskap och ökar ditt självförtroende inför din utställning! Läs mer om temana på alla kvällarna nedan.

Dessa inspirationskvällar är för dig som:

– har många målningar på lager och börjar känna dej redo att ställa ut dina tavlor

– redan har ett datum för din första utställning

– har ställt ut lite men vill nå en proffsigare nivå på alla delar

– som vill ställa ut i framtiden och vill veta hur du ska förbereda dig

 

TRÄFF 1: måndagen 11 sep kl 20-21 via Zoom

Under träffen tar vi upp följande teman:

– Hur vet jag om jag är redo att ställa ut min konst?

– Hur väljer jag ut vilka tavlor som ska ställas ut?

– Hur många tavlor behöver man till en utställning?

– Bör jag rama in mina tavlor?

– Vad ska jag tänka på när jag hänger tavlorna i galleriet?

– Vilka praktiska saker är det bra att ha med sig till ett galleri?

 

TRÄFF 2: måndagen 9 okt kl 20-21 via Zoom

Under träffen tar vi upp följande teman:

– Vilka sorts utställningsmöjligheter finns det (samarbeten med gallerister mfl.)?

– Vilken provision tar galleristen?

– Vilken sorts utställning-situation skulle passa mig?

 

TRÄFF 3: måndagen 6 nov kl 20-21 via Zoom

Under träffen tar vi upp följande teman:

– Hur prissätter jag mina verk?

– Hur tar man betalt rent praktiskt på utställningen?

– Kan man sälja målningar på avbetalning?

 

TRÄFF 4:  måndagen 4 dec kl 20-21 via Zoom

Under träffen tar vi upp följande teman:

– Hur marknadsför jag min utställning?

– Hur använder jag sociala media på bästa vis?

– Hur når jag mina övriga kontakter?

– Hur får jag utställningen att bli en fantastisk upplevelse?

 

Anmälan i två enkla steg: 
Steg 1: Swisha över 250 kr till telefonnummer 0736 53 22 50

Steg 2: Maila mig på ania@aniawitwitzka.com och berätta att du gjort överföringen så registreras ditt deltagande. Du får sedan ett mejl med alla instruktioner. Vi kommer mötas på mötesplattformen Zoom och allt du behöver veta kommer finnas med i mejlet.

Dessa inspirationskvällar är perfekta tillfällen att pröva hur det är att mötas och ta del av möten och undervisning online (jag guidar dig gärna i tekniken), så extra välkommen till dig som är ny!

Hör gärna av dig om du har några frågor!

Välkommen!